9.vrh / 9th litter → 15.12.2017 → “J – team” WANDELLMERE kennel (CZ)

IMG_1900web1 IMG_1934web1

Grace Safira Wandellmere (Artemis Wandellmere x Adargo Zulaykha)

Info o vrhu / Info about litter:
narodených: 14.12.2017 – 13 šteniat: 6 psov / 7 feniek, všetky šteniatka živo narodené; ridge: 13x (12x štandard, 1x 3 korunky); DS: 0; zalomený chvostík: 1x (fenka); biele znaky: minimámálne biele znaky; farba: sýta pšeničná a červeno pšeničná; vynikajúci pigment
born: 14.12.2017 – 13 puppies: 6 boys / 7 girls; ridge: 13x (12x standard, 1x 3 crowns); no DS; kinked tail: 1x (1); white marks: minimum white color in litter; colour: wheaten and red wheaten; very good pigment

 • ♂️JEREMY WANDELLMERE (CZ) → DM clear after parents, JME clear after parents
 • ♂️JAMIE OLIVER WANDELLMERE (CZ) → DM clear after parents, JME clear after parents
 • ♂️JACOB WANDELLMERE (CZ) → DM clear after parents, JME clear after parents
 • ♂️JASPER MAGIC MOMENTS WANDELLMERE (DE) → STUD DOG: HD: A/A, ED 0/0, OCD 0/0, LTV neg., DM clear after parents, JME clear after parents, red wheaten, full dentition, correct scissor bite
 • ♂️JARED WANDELLMERE (CZ) → STUD DOG: HD: A/A, ED 0/0, OCD 0/0, LTV neg., DM clear after parents, JME clear after parents, red wheaten, full dentition, correct scissor bite, height: 66 cm
 • ♂️JEFFREY WANDELLMERE (CZ) → DM clear after parents, JME clear after parents
 • ♀️JULIA WANDELLMERE (CZ) → DM clear after parents, JME clear after parents
 • ♀️JUSTINA BLACK ANGEL WANDELLMERE(CZ – kennel Wandellmere) → DM clear after parents, JME clear after parents
 • ♀️JENNIFER WANDELLMERE (CZ) → DM clear after parents, JME clear after parents
 • ♀️JOSLYN WANDELLMERE (CZ) → DM clear after parents, JME clear after parents
 • ♀️J´CARRIE WANDELLMERE (CZ) → DM clear after parents, JME clear after parents
 • ♀️JAMALI THEMBA WANDELLMERE (DE) → BREEDING FEMALE: HD: A/A, ED 0/0, OCD 0/0, DM: N/N clear, JME: N/N clear, Ridge gen: R/R, D locus: D/D, Hemophilia B: N/N clear, Thyroid gland: NORMAL neg., red wheaten, full dentition, correct scissor bite
1.vrh / 1st litter →
 born: planned 2020
 • ♀️J´ANNIE WANDELLMERE (CZ) → DM clear after parents, JME clear after parents

8.vrh / 8th litter → 11.11.2017 → “C – team” JOY OF AFRICA kennel (SK)

IMG_2485web1 IMG_2613web1

Achird Joy of Africa (Tusani Lady Lee x Shelridge Aussie Rebel)

Info o vrhu / Info about litter:
narodených: 11.11.2017 (sekcia) – 8 šteniat: 2 psy / 6 feniek, 1 šteniatko mŕvo narodené (fenka štandard); ridge: 3x štandard, 4x bez ridge (2x chlapec, 2x fenka); DS: 0; zalomený chvostík: 0x; biele znaky: minimámálne biele znaky; farba: červeno pšeničná; vynikajúci pigment
born: 11.11.2017 (section) – 8 puppies: 2 boys / 6 girls (1 girl was born dead); ridge: 3x standard, 4x ridgeless (2x boys, 2x girls; no DS; kinked tail: 0x(; white marks: minimum white color in litter; colour: red wheaten; very good pigment

 • ♂️CAREY JOY OF AFRICA (CZ) → DM clear after parents, JME clear after parents
 • ♂️COON JOY OF AFRICA (SK) → DM clear after parents, JME clear after parents
 • ♀️CHANNAH JOY OF AFRICA (SK) → DM clear after parents, JME clear after parents
 • ♀️CEANA JOY OF AFRICA (SK) → BREEDING FEMALE: HD: A/A, ED: 0/0, OCD: neg/neg., LTV 0, L7 normal, spondylosis neg., red wheaten, full dentition, correct scissor bite, height: 66 cm, DM clear after parents, JME clear after parents
 • ♀️CHARISSE JOY OF AFRICA (SK) → BREEDING FEMALE: HD: A/A, ED: 0/0, OCD: neg/neg., LTV 0, L7 normal, spondylosis neg., red wheaten, full dentition, correct scissor bite, height: 64,5 cm, DM: N/N clear, JME: N/N clear,  locus D: D/D, locus B: B/B, Hemophilia B: X(N) / X(N) clear
 • ♀️CAMARA JOY OF AFRICA (GB) – → DM clear after parents, JME clear after parents
 • ♀️CHIONE JOY OF AFRICA (SK) → DM clear after parents, JME clear after parents

7.vrh / 7th litter → 20.04.2017 → “team” BLACK RIVER KINGDOM kennel (SK)

12086874web2 IMG_6075web1

Chilli Princess of Black River Kingdom (Caira Nakaranga x Tusani Ani Jim Beam)
Info o vrhu / Info about litter:
narodených: 20.04.2017 (sekcia) – 1 štandardné šteniatko (chlapec). Zomrelo 21.04.2017. Pitva bola negatívna.
born: 20.04.2017(section) – 1 standard puppy (boy). Sweet little boy died 21.04.2017.Post-mortem examination – negative, Herpes virus – negative

6.vrh / 6th litter → 27.03.2017 → “E – team” STŘÍBRNY VRCH KŘEMEŠNÍK kennel (CZ)

hlava1web1 unnamed1web1

Banshee Stříbrný vrch Křemešník  (Aischa z Krajíčkovy stráně x Ökensandens Poma Von Yesekani)

Info o vrhu / Info about litter:
narodených: 27.03.2017 – 10 šteniat: 4 psov / 6 feniek; ridge: 7x ridge (3x multi korunka) 3x bez ridge; DS: 0; zalomený chvostík: 0x; biele znaky: minimámálne biele znaky; farba: sýta pšeničná a červeno pšeničná; vynikajúci pigment
born: 27.03.2017 – 10 puppies: 4 boys / 6 girls; ridge: 7x (3x multicrowns) 3x ridgeless; no DS; kinked tail: 0x ; white marks: minimum white color in litter; colour: wheaten and red wheaten; very good pigment

 • ♂️ENRICO STŘÍBRNÝ VRCH KŘEMEŠNÍK (CZ)
 • ♂️EDGAR GRU STŘÍBRNÝ VRCH KŘEMEŠNÍK (CZ)
 • ♂️EDDIE DAGOR STŘÍBRNÝ VRCH KŘEMEŠNÍK (CZ)
 • ♂️ENJOY ME TRISTAN STŘÍBRNÝ VRCH KŘEMEŠNÍK (CZ) → HD: A/A, ED: 0/0, OCD free, LTV neg., spondylosis neg.
 • ♀️ERIN STŘÍBRNÝ VRCH KŘEMEŠNÍK (CZ)
 • ♀️ELI NERISSA STŘÍBRNÝ VRCH KŘEMEŠNÍK (CZ)
 • ♀️ELISA KAIRA STŘÍBRNÝ VRCH KŘEMEŠNÍK (CZ)
 • ♀️EBONY THESSA STŘÍBRNÝ VRCH KŘEMEŠNÍK (SK)
 • ♀️ENNY ENO NUNNO STŘÍBRNÝ VRCH KŘEMEŠNÍK (CZ)

5.vrh / 5th litter → 12.02.2017 → “H – team” TENUTA dell´ ERMITAGE kennel (IT)

IMG_0630web keniaweb

Kenia Dell´Ermitage di Rhodesian Italia (Siria delle Cime Bianche x Glenaholm Olec)

Info o vrhu / Info about litter:
narodených: 13.02.2017 – 8 šteniat: 3 psov / 5 feniek; ridge: 8x štandard; DS: 0; zalomený chvostík: 0x; biele znaky: minimámálne biele znaky; farba: červeno pšeničná; vynikajúci pigment
born: 13.02.2017 – 8 puppies: 3 boys / 5 girls; ridge: 8x standard; no DS; kinked tail: 0x(; white marks: minimum white color in litter; colour: red wheaten; very good pigment

 • ♂️HOBAN DELLA TENUTA DELL´ERMITAGE (IT) → DM clear after parents, JME clear after parents
 • ♂️HUNTER ETTORE DELLA TENUTA DELL´ERMITAGE (IT) → DM clear after parents, JME clear after parents
 • ♂️HUMBERTUS ROMEO DELLA TENUTA DELL´ERMITAGE (IT) → DM clear after parents, JME clear after parents
 • ♀️HELLO KIM DELLA TENUTA DELL´ERMITAGE (IT) → DM clear after parents, JME clear after parents
 • ♀️HAPPY SHASA DELLA TENUTA DELL´ERMITAGE (SWITZERLAND) → DM clear after parents, JME clear after parents
 • ♀️HONEY KIMBERLY DELLA TENUTA DELL´ERMITAGE (IT kennel Ermitage) → DM clear after parents, JME clear after parents
 • ♀️HAZIQAH GEA DELLA TENUTA DELL´ERMITAGE (IT) → DM clear after parents, JME clear after parents
 • ♀️HASHTAG NALA DELLA TENUTA DELL´ERMITAGE (IT) → DM clear after parents, JME clear after parents

4.vrh / 4th litter → 05.05.2016 → “C – team” TENUTA dell´ ERMITAGE kennel (IT)

IMG_5970webstr IMG_0666web

Fairray Safecracker Specialist (Fairray Namibia x Fairray Hamlet)

Info o vrhu / Info about litter:
narodených: 05.05.2016 – 9 šteniat: 7 psov / 2 feniek; ridge: 7x štandard, 2x bez ridge; DS: 0; zalomený chvostík: 0x; biele znaky: minimámálne biele znaky; farba: červeno pšeničná; vynikajúci pigment
born: 05.05.2016 – 9 puppies: 7 boys / 2 girls; ridge: 7x standard, 2x ridgeless; no DS; kinked tail: 0x(; white marks: minimum white color in litter; colour: red wheaten; very good pigment

 • ♂️CONNAN DYLAN DELLA TENUTA DELL´ERMITAGE (IT) → DM clear after parents, JME clear after parents
 • ♂️COFFEE YAGO DELLA TENUTA DELL´ERMITAGE (IT) → DM clear after parents, JME clear after parents
 • ♂️COPER KOBE DELLA TENUTA DELL´ERMITAGE → DM clear after parents, JME clear after parents
 • ♂️CARL TYSON DELLA TENUTA DELL´ERMITAGE → DM clear after parents, JME clear after parents
 • ♂️CASPER YAGO DELLA TENUTA DELL´ERMITAGE → DM clear after parents, JME clear after parents
 • ♂️CHESTER MOSES DELLA TENUTA DELL´ERMITAGE (IT) → DM clear after parents, JME clear after parents
 • ♂️CREG MIECZ DELLA TENUTA DELL´ERMITAGE (IT) → DM clear after parents, JME clear after parents
 • ♀️CHARM KIRA DELLA TENUTA DELL´ERMITAGE (IT) → BREEDING FEMALE: HD: A/A, ED: 0/0, red wheaten, full dentition, correct scissor bite, height: 64 cm, JME: clear, DM clear after parents
 • ♀️CLARA DELLA TENUTA DELL´ERMITAGE (IT) → DM clear after parents, JME clear after parents

3.vrh / 3rd litter → 27.02.2016 → “D – team” BLACK RIVER KINGDOM kennel (SK)

563610web roxy2web
Caramel Roxy by Luanda (Alexis Femme Fatale Luanda x Thornberry Akala)

Info o vrhu / Info about litter:
narodených: 27.02.2016 – 8 šteniat: 5 psov / 3 feniek; ridge: 8x (2x multi korunka); DS: 0; zalomený chvostík: 0x; biele znaky: minimámálne biele znaky; farba: červeno pšeničná; vynikajúci pigment
born: 27.02.2016 – 8 puppies: 5 boys / 3 girls; ridge: 8x (2x multi crowns); no DS; kinked tail: 0x(; white marks: minimum white color in litter; colour: red wheaten; very good pigment

 • ♂️Ch. DON DIEGO BY BLACK RIVER KINGDOM (NO-SK) → STUD DOG: HD: A/A, ED: 0/0, OCD: free, LTV0, L7 normal, red wheaten, correct scissor bite (P1), height: 66 cm
 • ♂️DON DUCATI BY BLACK RIVER KINGDOM (SK)
 • ♂️JCh. DON ORLANDO BY BLACK RIVER KINGDOM (SK)
 • ♂️DON DIAMOND BY BLACK RIVER KINGDOM (SK)
 • ♂️DON DENGA BY BLACK RIVER KINGDOM (Austria)
 • ♀️DIVA KIMANI BY BLACK RIVER KINGDOM (Austria)
 • ♀️Ch. DIVA CARAMEL BY BLACK RIVER KINGDOM (SK kennel Black River Kingdom) → BREEDING FEMALE: HD: A/A, ED: 0/0, OCD: free, red wheaten, full dentition, correct scissor bite, height: 64 cm, DM: N/N clear, JME: N/N clear,  locus D: D/D, locus B: B/B, Hemophilia B: X(N) / X(N) clear
1.vrh / 1st litter →
 born: 27.09.2019
 6 puppies: 2 boys / 4 girls (3x standard, 1x 1 crown)
 • ♀️DIVA ARTEMIS BY BLACK RIVER KINGDOM (Austria)

2.vrh / 2nd litter → 19.04.2015 → “H – team” RUDY UROK kennel (PL)

1410373608_62644000web 1410373608_45739100web

Esis Apazo Folwark Zwierzęcy (Apaszka Ziju Folwark Zwierzący x Awesome Enzo by Luanda)

Info o vrhu / Info about litter:
narodených: 19.04.2015 – 10 šteniat: 4 psov / 6 feniek,; ridge: 7x štandard, 3x bez ridge; DS: 0; zalomený chvostík: 0x; biele znaky: 12x v rámci štandardu, 1x biela noha; farba: pšeničná, červeno pšeničná;
born: 19.04.2015 – 10 puppies: 4 boys / 6 girls; ridge: 7x standard, 3x ridgeless; no DS; kinked tail: 0; white marks: 12x standard, 1x white paw; colour: wheaten, red wheaten

 • ♂️C.I.B., GrandCh., MultiCh. HAKER RUDY UROK (SK) → STUD DOG: HD: A/A, ED: 0/0, LTV 0, L7 normal, spondylosis neg., OCD: free, red wheaten, full dentition, correct scissor bite, height: 69 cm, DM: N/N, JME: clear, Locus B: Genotyp B/B, Locus D: Genotyp D/D, Thyroid gland: NORMAL neg., DCM: neg. – shows (more info)
1.vrh / 1st litter →
 born: 31.08..2018
 1 puppy: 1 boy standard
 • ♂️HUNTER RUDY UROK (PL) → JME clear after parents
 • ♂️HALS RUDY UROK (DE) → JME clear after parents
 • ♂️HAGART RUDY UROK (PL) → JME clear after parents
 • ♀️HESSI RUDY UROK (PL) → JME clear after parents
 • ♀️HARDA RUDY UROK (PL) → JME clear after parents
 • ♀️ C.I.B., GrandCh., MultiCh. HARI RUDY UROK (PL kennel Rudy Urok) → BREEDING FEMALE: HD: A/A, ED: 0/0, OCD: free, wheaten, full dentition, correct scissor bite, height: 64 cm, DM: N/N, JME: clear, Thyroid gland: NORMAL neg. – shows (more info)
1.vrh / 1st litter →
 born: 30.05.2018
 10 puppies: 5 boys / 5 girls (all standard)
 2.vrh / 2nd litter→
 born: planned
 • ♀️HAPPY RUDY UROK (PL) → JME clear after parents
 • ♀️HADI RUDY UROK (PL) → JME clear after parents
 • ♀️HAZA RUDY UROK (PL) → JME clear after parents

1.vrh / 1st litter → 06.01.2015 → “G – team” ABANA kennel (HR)

IMG_8284web1 IMG_8252web1

Chacha Gasparova Pronkberg Abana (Aiko z Ujezda nad Lesy x Pronkberg Makari)

Info o vrhu / Info about litter:
narodených: 06.01.2015 – 13 šteniat: 6 psov / 7 feniek,; ridge: 13x (3x multikorunka); DS: 0; zalomený chvostík: 0x; biele znaky: v rámci štandardu; farba: červeno pšeničná;
born: 06.01.2015 – 13 puppies: 6 boys / 7 girls; ridge: 13x standard, (3x multicrowns; no DS; kinked tail: 0; white marks: standard in litter; colour: red wheaten;

 • ♂️GHAMBA BRAVEHEART ABANA
 • ♂️GENIE WITHOUT BOTTLE ABANA
 • ♂️GORBY THUNDERDOG ABANA
 • ♂️GLUKY SLEEPLESS NIGHT ABANA
 • ♂️GORDY BERRY ABANA
 • ♀️GITA SHUE LOVER ABANA
 • ♀️GAIA GOLDEN DREAM ABANA (IT) → BREEDING FEMALE: HD: A/A, ED: 0/0, OCD: free, red wheaten, full dentition, correct scissor bite, Cardio: free, DM: N/N, JME: clear – DIED TRAGICALLY 18.08.2016
 • ♀️GAJA CHARMING GIRL ABANA
 • ♀️GERDA SNOW QUEEN ABANA
 • ♀️GHALI LOVELY DEVIL ABANA
 • ♀️GHUBA ADORABLE ABANA
 • ♀️GIADA MOONLIGHT SHADOW ABANA (IT) → BREEDING FEMALE: HD: A/A, ED: 0/0, OCD: free, red wheaten, full dentition, correct scissor bite, Cardio: free, DM: N/N, JME: clear – shows (more info)
1.vrh / 1st litter →
 born: 08.02.2017
 13 puppies: 7 boys / 4 girls
 12x standard, 1 x multicrowns
 2.vrh / 2nd litter→
 born: 24.04.2018
 7 puppies: 4 boys / 3 girls
 5x standard, 2 x multicrowns
 3.vrh / 2rd litter→
 born: 10.07.2019
 11 puppies: 4 boys / 7 girls
 10x standard, 1 x multicrowns